صفحه اصلی > مشترکین > مدارک مورد نیاز اشتراک پذیری 

متقاضی گرامی:


       باسلام ,

   جهت اشتراک گاز موارد ذیل را تهیه و به امور مشترکین ناحیه مراجعه فرمائید.

   1. اصل و کپی کارت ملی مالک ( درصورت نداشتن کارت ملی، اصل و کپی شناسنامه به همراه کد ملی و کدپستی)
   2.
اصل وکپی سند مالکیت

   3. اصل فرم اعلام اتمام لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی استان
   4.
قبض گاز همسایه
   5.
اصل و کپی پروانه ساختمان معتبر یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار ساختمان 
   6.
کد پستی
   7.
پروانه کسب جهت مشترکین تجاری

   8 . فیش واریزی به مبلغ ..................................... به حساب.....................................بانک...........................

          توجه : حضور مالک هنگام اشتراک پذیری الزامیست
               

  شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

 

تصاویر منتخب