صفحه اصلی > سیستم های مدیریتی > بهینه سازی مصرف انرژی 

اعضای کمیته کارشناسی - اجرایی مدیریت انرژی:

 

شهرام اسدی، یوسف خواجه سامانی، محمدعلی سبزیان، سید شهرام میرباقری، ذبیح ا.. بهاءلو، حسین کوهیان، مسلم مظاهری، علی مومن جهانبخشی، علیرضا اختر، تقی تاجی، شهرام شریفیان، محبوبه هاشمی

 

 

 

 

استقرار استاندارد مديريت انرژي

در شركت گاز استان چهارمحال و بختياري

 

در راستاي بهينه سازي و ارتقاء بهره وري انرژي، شركت گاز استان چهارمحال و بختياري ضمن دريافت موفقيت آميز گواهينامه استاندارد ISO50001:2011 اقدام به استقرار سيستم مديريت انرژي نموده و در راستاي نظارت، مشاوره، برنامه­ريزي و اجراي اقدامات لازم در نيل به اهداف خط مشي سيستم مديريت انرژي سازمان كميته کارشناسی-اجرایی مديريت انرژي را تشكيل داده است. 

از اهداف تشكيل اين كميته مي­توان موارد ذيل را بيان نمود:

 

     نظارت، پايش و كنترل مصارف انرژي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي در راستاي بهينه سازي مصرف انرژی.

      ارائه مشاوره و نظارت بر خريد محصولات و خدمات با كارايي بيشتر انرژي. به منظور جلوگيري از هدررفت انرژي در تجهيزات با راندمان پايين، واحد مديريت انرژي بر خريد تجهيزات مصرف كننده انرژي نظارت دارد.

      ارائه مشاوره و نظارت بر فرآيندهاي طراحي و نگهداشت ساختمان­هاي شركت از نقطه نظر انرژي.

      جستجو، بررسي و گردآوري اقدامات اصلاحی یا تكنولوژي­هاي نوين بهينه­سازي مصرف انرژي در حوزه مصارف ساختمانها و همچنین هیتر ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان و تعريف پروژه هاي بهبود عملکرد انرژی مرتبط.

      پياده سازي و استقرار الزامات ملی، بین المللی، الزامات داخلی و استاندارد بين المللي سيستم مديريت انرژي (ISO50001)

 

 

 

 

تصاویر منتخب