صفحه اصلی > سیستم های مدیریتی > سیستم مدیریت یکپارچه 

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری از سال 1380 تلاشی را در جهت ایجاد و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه مطابق با استاندارد های جهانی آغاز نمود و در آذر ماه سال 82 موفق به اخذ سه گواهینامه بین المللی به شرح ذیل گردید.
ISO 9001:2008 در سیستم مدیریت کیفیت
ISO 14001:2004 در سیستم مدیریت زیست محیطی
OHSAS 18001:2007 در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
سپس در سال 93 ضمن تمدید گواهینامه های فوق موفق به اخذ گواهینامه های   
HSE-MS  ،      ISO 10015:1999 نیز گردید و در سال 95 موفق به اخذ گواهینامه موفق به اخذ گواهینامه  ISO 50001:2011 در سیستم مدیریت انرژی گردید .
شرکت گاز استان از سال 97 دارای استانداردهای ذیل می باشد :

 

ISO 9001:2015 : در سیستم مدیریت کیفیت

 

 ISO 14001 : 2015 :  در سیستم مدیریت زیست محیطی

 

OHSAS 18001:2007 : در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

 : ISO 10015:1999در مدیریت آموزش

 

HSE-MS : مدیریت HSE

 

ISO 50001:2011 : در سیستم مدیریت انرژی

 

ISO 10002:2014  : در سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان

 

ISO 10004:2012  : در سیستم سنجش رضایتمندی مشتریان
سیستم های مدیریت شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با هدف  درک بهتر نیازمندیهای مشتریان و طرفهای ذینفع، شناسایی اهداف کیفیت و ایجاد محیطی ایمن و دوستدار محیط زیست با توجه به دامنه خدمات و نیز فرایندهای موجود در سازمان طراحی ،پیاده سازی و استقراریافت. مدیریت ارشد شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری سازمان خود را متعهد به توسعه و تحقق و اجرای نظام مدیریت یکپارچه و بهبود و اثر بخشی آن می داند و با برقراری ارتباط با سازمان بر اساس اهمیت نیازمندیهای مشتری ، فرایند هاو مقررات قانونی و نیز برقراری خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ، اهداف و همچنین هدایت سازمان از طریق باز نگریهای مدیریت ضمن حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع و تامین مستمر آن ،خود را ملزم به هدایت سازمان جهت بهبود می داند.

 

این شرکت علاوه بر اخذ گواهینامه های سیستم های مدیریتی ،از سال 1392 اقدام به پیاده سازی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد سازمانی با رویکرد مدل تعالی سازمانی (EFQM) در سطح شرکت گاز استان نموده  که منجر به کسب جوایز ذیل توسط سازمان گردیده است:

 

-         کسب گواهی نامه اهتمام به تعالی در جایزه INQA در سال 1392

 

-         کسب گواهی نامه اشتهار به کیفیت 1 ستاره در جایزه INQA در سال 1393

 

-         کسب تقدیرنامه 2 ستاره در جایزه  EFQM در سال 1394

 

-         کسب تقدیرنامه 3 ستاره در جایزه تعالی شرکت ملی گاز ایران در سال 1396

 

-         کسب تقدیرنامه 3 ستاره در جایزه تعالی شرکت ملی گاز ایران در سال 1397

 

خط مشی مدیریت سیستم یکپارچه

 

 

گواهینامه ها

تصاویر منتخب