صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار شرکت های گاز استانی  


نسخه چاپي

منشور اخلاقی سلامت اداری شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

منشور اخلاقی سلامت اداری شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

1. همه امورات اداری برمبنای قانون می باشند

منشور اخلاقی سلامت اداری شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

1. همه امورات اداری برمبنای قانون می باشند و تصمیمات و اقدامات اداری کارکنان می بایست بر اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و اجرایی گردند.
2. کلیه کارکنان موظفند در تصمیم گیری ها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان را در نظر بگیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.
3. کارکنان می بایست اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاه که جنبه اسنادی ندارند را بطور شفاف در چهارچوب ضوابط و مقررات در اختیار ذی نفعان قرار دهند.
4. کارکنان شرکت موظف هستند نظام و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در سازمان را مورد توجه قرار دهند.
5. کلیه مدیران ارشد ومسئولین اداری موظفند در انجام فعالیت ها و تعاملات روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و ... تاثیری در تصمیماتشان نداشته باشد .
6. همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی فرموده، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
7. سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخ گویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
8. از امکانات و تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
9. عدم پذیرش هرگونه هدیه ای که درکسب و کار سازمان تاثیرات ناخواسته ایجاد می کند.
10. بارگزاری متناسب و شفاف اطلاعات در سیستم و پیشگیری از توقف جریان سیال اطلاعات و دانش.
11. پرهیز از صرف هزینه های مازاد نیاز در امور رفاهی و کارکنان و استفاده مطلوب و بهینه از امکانات موجود.
12. توجه به نماز اول وقت و همچنین عدم صرف زمان بیش از 20 دقیقه مصوب در نمازخانه شرکت.
سیامک حیدری
مدیر عامل

  • تاریخ درج خبر :
  • 1398/04/25 - ١٤:٥٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 1660

خروج
تصاویر منتخب