صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

2190000 ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

2190000 ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

مهندس حیدری ( مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری ) در بازدید از پروژه های گازسانی به شهر بازفت و باقیمانده روستاهای پیرامونی شهرستان کوهرنگ از اعتبار حدود 48 میلیارد تومانی اختصاص یافته به پروژه های در حال اجرای این شهرستان