سال 1398 : سال رونق تولید

منو اصلی

پرداخت الکترونیک قبوض

لطفا به منظور مشاهده صورتحساب، شماره اشتراک 12 رقمی مندرج بر روی قبض گاز خود را در کادر زیر وارد نمایید.

مثال: 013000012345

لطفا برای اطلاع از آگهی برگزاری مناقصات آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کرده و کلید ثبت نام را فشار دهید .

 
 عضویت
 لغو عضویت

سامانه ارتباط با مشتریان

اخبار و اطلاعیه ها

فرآیندهای مشترکین
کد شناسه خدمات الکترونیکی و غیر الکترونیکی 
....
1-فرآیند اشتراک پذیری جزء 
....
2-اشتراک پذیری مشترکین عمده 
....
3- ارائه قبض المثنی 
....
4- ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب) 
....
5- تغییر نام مشترک جز 
....
6- اصلاح آدرس مشترک جزء 
....
7- ثبت رقم کنتور مشترک جزء -نبودخوانی 
....
8- اصلاح قبض مشترکین گاز 
....
9- تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی تغییر تعداد واحد) 
....
10- تغییر نوع مصرف مشترکین گاز 
....
11- رفع اشکال قبض 
....
12-تست کنتور گاز 
....
13-نصب علمک 
....
14- جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) 
....
15-قطع جریان گاز مشترکین 
....
16- وصل مجدد جریان گاز مشترکین 
....
17- ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب 
....
18- تفکیک کنتور گاز 
....
19- اقاله - فسخ قرارداد 
....
12>>>


مجری سایت : شرکت سیگما